Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Slabost sončne elektrarne

Največja slabost, ki jo imajo sončne elektrarne je ravno njihova cena. Ker je začetni vložek resnično kar precej visok, se ljudje zavedajo, da bo moralo miniti kar precej časa da se bo investicija povrnila.

Kje je potem še tisti čas, ko bomo začeli resnično varčevati. Pri tem je vsekakor treba dodati še nek strošek za vzdrževanje sončne elektrarne, sicer se lahko zgodi, da bo delovanje sončne elektrarne manjši. Tako jasno razmišlja večinoma vsak človek, saj ima vsak nek omejen budžet denarja. Okoljevarstvenikom po drugi strani pa jasno tako razmišljanje ni ravno preveč všeč in bi raje videli, da bi ljudje ta vidik pustili in gledali le na okolje, kar pa je skoraj nemogoče.

Go Back

Comments for this post have been disabled.