Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Kdo zavarivanje pozna

Zavarivanje se danes učijo večinoma tisti, ki so na srednji strokovni ali poklicni šoli, kjer se učijo tudi obdelave kovin. To so navadno strojna šola in poklicna za finomehaniko. Se pa tudi kot del izobraževanja na drugih šolah seznanijo s tem, kaj je zavarivanje in kako zavarivanje poteka ter kakšne vrste vse poznamo.

Tako vidimo, da kar veliko ljudi pozna in obvlada samo zavarivanje, pri čemer pa so taki, ki zavarivanje bolj podrobno obvladajo, drugi pa so taki, ki zavarivanje poznajo, ga pa v svojem življenju ne uporabljajo. Je pa vsekakor prav, da že srednje in poklicne šole svoje dijake izobražujejo tudi na tem področju, saj je nekaj tudi takih, ki to dela kasneje kar nekaj let v delovnem razmerju.

Go Back

Comments for this post have been disabled.