Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Varnost pri delu za zdravje

Kakor koli že ljudje gledajo na varnost pri delu test, vedno velja, da le – ta skrbi in omogoča ohranjanje zdravja na delovnem mestu. Če bi bilo vse usmerjeno samo na to, da se delovni proces odvija, na varnost pa ne bi nihče gledal, bi bilo vedno več poškodb zaposlenih, delodajalci bi bili podvrženi številnim tožbam, hkrati pa bi morali ves čas menjati zaposlene, saj bi se jih ogromno težko poškodovalo. Če se bi tega vsi zavedali, potem se na varnost pri delu ne bi več gledalo samo kot na eno veliko obveznost in nič drugega. Nihče se namreč ni rodil tako, da bi vedel in poznal vse nevarnosti. Če pa se človeka poduči in pove kaj se sme in česa ne ter kje prežijo nevarnosti, potem je že veliko narejenega, saj bo vsak to kasneje pri opravljanju dela tudi upošteval.

Seveda pa velja za varnost pri delu tudi to, da mora človek narediti za vsako drugo delovno mesto izpit na novo in tudi ocena tveganja se mora oceniti na novo, če se odpira novo delovno mesto, ker so pri vsakem novem delovnem mestu tudi drugačna tveganja. Seveda tu ne mislimo na menjavo npr. poslovni sekretar in programer. Zato je treba upoštevati vedno nova in nova tveganja, in upoštevati seveda tudi to, da je na primer pri opravljanju žerjava popolnoma drugo tveganja kot pri programerju, ali pa če damo še kakšno drugo primerjavo. Zato je za varnost pri delu treba skrbeti ves čas in tako kot človek napreduje po delovnih mestih, tako se mora tudi njegovo znanje glede varnosti nadgrajevati.

Go Back

Comments for this post have been disabled.