Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Varstvo pri delu in država

Država je tista, ki točno predpiše, kako morajo podjetja skrbeti za varstvo pri delu zaposlenih. Namen varstva pri delu je, da podjetje za zaposlenega poskrbi v tolikšni meri, da se preprečijo poškodbe zaposlenih. Vsi pa tudi vemo, da zaposlenemu pripada bolniški dopust, kar pomeni, da se zdravi, za ta čas pa mu pripada plačilo - bolniška.
Vendar pa bolniško plača do 30 dni delodajalec, nad 30 dni pa jo plača ZZZS, kar mora ZZZS posebej odobriti. Ker vemo, da zdravljenje težjih poškodb traja dalj časa, tudi ne čudi dejstvo, da država striktno določa, ali je delodajalec poskrbel za varstvo pri delu za zaposlene. Na žalost pa je bolj malo inšpektorjev, ki bi preverjali, ali je varstvo pri delu res popolnoma urejeno.

Go Back

Comment