Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Zdravstvena zavarovalnica, učinkovitost zagotavljanja pravic

Zdravstvena zavarovalnica omogoča, da so pravice zavarovanca izpolnjene v celoti.  Dober zdravstveni sistem omogoča učinkovito zdravstven oskrbo oseb. To pomeni, da je oseba čim prej oskrbljena ter je njeno splošno stanje čim prej ponovno normalno, kot je bilo pred začetkom nastanka težav. Manj učinkoviti sistemi pa so obratno soočeni s slabšo zdravstveno oskrbo.

Da se lahko uveljavlja dobra zdravstvena oskrba mora dobro delovati sistem, katerega delovanja omogoča zdravstvena zavarovalnica. Temelj, na katerem je zasnovana ni nov. Z zavedanjem zdravstvene oskrbe smo soočeni ves čas, razlika je le v dojemanju. V najstarejših časih se je oskrba bolnega ali poškodovanega človeka vršila drugače. Bila je zelo preprosta, primitivna in temu primerno učinkovita. Postopoma, se je z razvojem znanost oblikovala veda, na kateri temelji današnje zdravstvo. Do vzpostavitve predhodnikov današnjega zdravstvenega sistem je moralo miniti še veliko časa. Zdravstveni sistem kot ga poznamo danes je nastal pred več kot stoletjem, prve zamisli pa še bistveno prej. Takrat so se napredni strokovnjaki zavedali, da lahko zdravstveno oskrbo zagotavlja le zdravstvena zavarovalnica. Bistvo te zamisli je temeljilo na zavedanju, da ena oseba ne more kriti visokih stroškov zdravljenja, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter vsega kar potrebujemo pri zdravljenju. Lahko pa se odloči za plačevanje prispevka, preko katerega ima zagotovljeno učinkovito zdravstveno zavarovanje. V tem primeru zdravstvena zavarovalnica pripomore, da več manjših prispevkov posameznih oseb, omogoča kritje velikih stroškov zdravljenja ene osebe.

S tem mehanizmom je zdravstvena zavarovalnica omogočila začetek nove dobe zdravstvene oskrbe. Pričakovati je, da bo osnova zdravstvenega zavarovanja ostala enaka, spreminjale pa se bodo številne lastnosti. Preden je zdravstvena zavarovalnica obstajala, je breme v celoti odpadlo na bolnika. In je bilo temu primerno zgolj najbolj premožnim slojem družbe. Danes pa z razvojem lahko oseba dobi več pravic preko vplačane dodatne premije.  Zdravstvena zavarovalnica krije stroške nastale z zdravljenjem bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih težav.

Go Back

Comments for this post have been disabled.