Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Blog posts : "varnost pri delu"

Varnost pri delu za zdravje

Kakor koli že ljudje gledajo na varnost pri delu test, vedno velja, da le – ta skrbi in omogoča ohranjanje zdravja na delovnem mestu. Če bi bilo vse usmerjeno samo na to, da se delovni proces odvija, na varnost pa ne bi nihče gledal, bi bilo vedno več poškodb zaposlenih, delodajalci bi bili podvrže…

Read more

Varstvo pri delu doma

Veliko je ljudi, ki doma sami opravljajo najrazličnejša dela. Ko ljudje v lastni režiji opravljajo določena dela, le redki poskrbijo za varno delo, katerega lahko opravite pri podjetju Projekt varnost. Večina ljudi namreč le hiti z delom, na varno delo pa niti ne pomislijo oziroma si mislijo: kaj pa…

Read more

Varstvo pri delu in država

Država je tista, ki točno predpiše, kako morajo podjetja skrbeti za varstvo pri delu zaposlenih. Namen varstva pri delu je, da podjetje za zaposlenega poskrbi v tolikšni meri, da se preprečijo poškodbe zaposlenih. Vsi pa tudi vemo, da zaposlenemu pripada bolniški dopust, kar pomeni, da se zdrav…

Read more

Varnost pri delu v Evropi

Zadnjič sem malo gledal in mora biti varnost pri delu nujno urejena v podjetju, sicer nikakor ni možno kandidirati za evropska nepovratna sredstva. Ja, preprosto zato, ker ima Evropa glede tega da je varnost pri delu pri opravljanju delovnega procesa urejena, več pravil in ima tako tudi veliko bolje…

Read more

Dosegljivost za varstvo pri delu izpit

Vsi vemo, kako pomembno je, da v današnjem hitrem tempu življenja čim hitreje dobimo informacijo, ki jo potrebujemo. Nihče namreč ne čaka rad in prav vsak želi tisto, kar išče, dobiti takoj oziroma vsak informacijo, kdaj bo do podatka lahko prišel. Zato je še toliko bolj pomembno, da je podjetje, s …

Read more

5 blog posts